« Seattle Mind Camp : Start-up 101 | Main | Is Windows Live the new .NET? »

May 07, 2006

Comments

Adamlambertson

Zarzadzanie powinno sie az do nauk ekonomicznych. Od czasu poczatku XX wieku, od administracja próbowano podtrzymac na naukowych podstawach, az az do lat 60. XX wieku zarzadzanie pojmowane bylo jak przedsiewziecie kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Argumentacja a Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil glówny "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Niemniej punkt widzenia zarzadzania zmienil sie od czasu tego czasu radykalnie, stad wskazane jest powrócic az do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: zarzadzanie owo sztuka ewentualnie wprawa rozumnego stosowania srodków dla osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Administracja, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów przy uzyciu innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji przez organizowanie pracy innych, natomiast nie z wykorzystaniem wykonywanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to dzialanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów natomiast powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji wzglednie dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to ruch polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie owo zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, uzasadnianie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zamian slowa administracja uzywa sie czasami terminu zarzadzanie biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma umozliwic, tak aby zostalo zrobione to, co ma stanowic zrobione". Administracja biznesu jest dyscyplina akademicka, natomiast kolejnosc uniwersytetów a szkól biznesu nadaje ranga magistra z tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci [ukryj]
1 Sprawa zarzadzania
2 Materia zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania[edytuj]

Podmiot zarzadzajacy nie wiecznie jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji prawdopodobnie stanowic zrzeszenie wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, niemniej jednak ani niewiasta sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja wszelako zadania (co jest do zrobienia) oraz okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), inaczej wyniki, jakie wypada uzyskac. Przyklad ów pokazuje, iz organizacja jest srodkiem osiagania celów, natomiast wskutek tego jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc owo domostwo, kapela ludzi, jednostka. Najczesciej wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, w nastepstwie tego - niezaleznie od wyjatki - powiemy, iz przedmiot zarzadzania majacy tozsamosc jest na ogól podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, gdy np. kierowanie osobistym budzetem z wykorzystaniem pojedyncza osobe czy tez dyrygowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy po czesci odkad dzialania innych podmiotów. Totez administracja obejmuje oraz zwiazki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza oraz jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) oraz Chronos. Ostatnimi czasy coraz to wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego zas zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), intelekt tudziez zwiazki z otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Skutkiem tego w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
[URL=http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia-uzupelniajace-magisterskie/psychologia-w-zarzadzaniu/o-kierunku/]Psychologia[/URL]
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, glównie istotne w ostatnim czasie kierowanie zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach[edytuj]

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki sposób, tak aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki wzglednie wykonywala swe zadania blisko optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie jak caloksztalt. Do zadan zarzadzania ogólnego nalezy zarzadzanie strategiczne, modelowanie struktur organizacyjnych a kierowanie zasobami ludzkimi i aktywami. Z wyjatkiem tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie ogromny podkreslenie na przywództwo i modelowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania lub autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Podlug jednej z definicji (H. James Harrington) stanowisko w organizacji owo kapela ludzi wykonujacych owo samo misja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest administracja operacjami, utozsamiane ongi sposród zarzadzaniem produkcja, zas dzisiaj raz za razem okreslane ogólniej jako zarzadzanie wytwarzaniem wyrobów oraz uslug. Teraz wzgledne istotnosc zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, dlatego ze w co chwila wiekszym stopniu uzupelniane jest ono tudziez czesciowo zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na zarzadzanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami mozna dotyczyc jak administracja czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci[edytuj]

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: jakosc, cena tudziez dostawa. Rekojmia wymaganej za pomoca gielda jakosci produktu (wyrobu badz uslugi badz pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia i uzytkowania produktu a wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu oraz szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu z innymi produktami. Wyjawszy czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja niedawno takie czynniki, podczas gdy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) tudziez cechy jakosci wykraczajace nie liczac forma konstrukcji oraz wykonania, np. ekologicznosc natomiast obronnosc produktu a procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na tryb sztampowy jest zadaniem kontroli jakosci. Obserwacja jakosci jest funkcja organizacyjna. Nadzorowanie jakosci wykonuje swoje funkcja w ów postepowanie, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania tudziez kwalifikuje je w charakterze nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu ewentualnie wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone za posrednictwem kontrole jakosci zas kierowane do poprawek, az do naprawy wzglednie do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na tryb dzisiejszy (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania i dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest stwierdzenie, iz o ile dzielo na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje towar wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace forma produktu musza zawierac znaczenie sie w okreslonych oraz waskich granicach. Jezeli rzeczywiscie jest, mówi sie, iz bieg jest nieruchomy. Kiedy natomiast zostanie stwierdzone, ze którys z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, nalezy poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, zas od tego czasu usunac owe przyczyny. W ów podejscie realizowane jest sprzezenie zwrotne miedzy wyjsciem procesu, natomiast miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany sposób sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania z wykorzystaniem Jakosc - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów owo procesy nieciagle. W takich procesach tak jak obróbka, kiedy natomiast stan produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków zas w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na sposób stereotypowy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dwaj najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego owo kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym a czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zamian o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest pogrupowanie strat. W odniesieniu do niektórych procesów zas funkcji, takich gdy tok produkcji, azali koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia do klasyfikacji strat jest posegregowanie standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Tak bywa nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, acz wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, podobnie jak produkcyjnych podczas gdy zas biznesowych, jest technika przemyslowa - metanauka wspierajaca kierowanie operacyjne, traktowana raz za razem jak samodzielna aspekt zarzadzania.
Najprostszy wypadek konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, zwlaszcza rynkach profesjonalnych, wysoka porto produktu jest akceptowana pod warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu zas niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach produkt konkurencyjny kosztowo to artykul o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako czynnik konkurencyjnosci jest slusznie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od chwili stosunki (gl. od obszaru produktowo-rynkowego i sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze ewentualnie mniejsze prestiz. Az do najwazniejszych z nich powinno sie niezawodnosc dostaw, czyli wypelniacz dzieki dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Wspólczesnie rosnie waga szybkosci dostaw, czyli czasu, który uplywa od czasu momentu otrzymania zamówienia przez dostawce do momentu dostarczenia towaru na polozenie przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest poreka wymaganej ilosci towaru, ale w ramach tego rosnie autorytet róznorodnosci produktów. Bazar wymaga bowiem coraz z wiekszym natezeniem róznorodnych produktów dostarczanych raz za razem czesciej oraz w raz za razem mniejszych partiach. Dokonanie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy okres natomiast pomniejszy cena przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano do góry, jakosc, koszt tudziez roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Zapewnienie pozostalych waznych teraz czynników konkurencyjnosci odbywa sie na krzyz kierowanie srodowiskiem a administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu zazwyczaj prowadzi naraz do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dostac za jednym zamachem redukcje kosztów a poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, który praktyczny jest w tym momencie wybitnie rzadko, dlatego ze radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na caloksztalt wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning natomiast Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania[edytuj]

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, lowiectwo, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, wiec jej celem jest nie lecz nabywanie oraz wykorzystanie tych zasobów, ale równiez ich asekuracja. Wystepuja tu lecz wciaz niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, podczas gdy rozlam pracy, programowanie robót gospodarskich oraz koordynowanie ich a proste czynnosci administracyjne, kiedy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) podobnie jak w gospodarce przyswajajacej i w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system gospodarczy lesna) praca na wszystko nie ma ustalonej ceny, zatem nie musi wystepowac tedy w ogóle kierowanie finansowe. Nie wystepuje po tej stronie kierowanie strategiczne, zas kierowanie operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych natomiast w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, podczas gdy blahy wymiana handlowa, uslugi natomiast produkcja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii natomiast zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu zas energii), zarzadzanie jakoscia a organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tu intrata lub placa, wystepuje dlatego zarzadzanie zakupami, alisci nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest przydzielenie dochodu tudziez dysponowanych zasobów pracy a czasu miedzy konsumpcje biezaca (w tym wakacje, laba a rozrywka), oszczednosci tudziez inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie osobiste, którego podmiotem jest czlon, oraz przedmiotem na ogól jej budzet czasu. Zarzadzanie czasami w ciagu paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie z wykorzystaniem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest w celu niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie nieraz, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych z owej refleksji. Sztuka zarzadzania czasami bywa równiez istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad zarzadzanie katastrofami, administracja konfliktami, kierowanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest administracja terytorialna oraz panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie zamiast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), jako ze miasta powstaly przed powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania[edytuj]

merlerwoCrera

[url=http://biustonoszeonline.pl]Biustonosze[/url]
[url=http://biustonoszeonline.pl/2011/12/02/jak-dbac-o-biustonosz/]Jak dbac o biustonosz?[/url]

The comments to this entry are closed.

Pluggd

Technorati

March 2007

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

People

Currently reading...